Välkommen till Ramstedts Gräv & Schakt
Verksamheten startade 1987 av Janne Ramstedt efter lång erfarenhet inom anläggning och byggbranchen.

Det vi arbetar med är:

  • Dikesrensningar & nydikningar
  • Ledningsarbeten & vägbyggnad
  • Grunder & dräneringar
  • Rivning och demontering av silos, byggnader m.m.
  • Entreprenadarbeten inom anläggning
  • Anläggningsarbeten för miljökulfång i samarbete med Fortifikationsverket samt Stapp AB från Edsbruk i Småland
  • Tält och byggnadsställningar för vinterarbeten.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Kvalitetssäkring:
Alla arbeten bedrivs med miljöledning, kvalitetssäkring och egenkontroll i samklang med intentioner i ISO 9000 och ISO 14000.

I den mån arbetena är av större omfattning och kräver samordning med andra aktörer genomförs projektstyrning i samarbete med Aspidistra vilket innefattar organisation med distributionslista, omfattning beskrivet i kontrollplan/X-lista, avvikelsehantering med FMA-rutin samt platsmöten på blädderblock med alla inblandade.

Alla arbeten sker med stor yrkesskicklighet och ofta med metodval som är avgörande för ett snabbt men ändå väl utfört arbete.

Hjälpmedel
Till arbetena krävs senaste tekniska hjälpmedlen som grävmaskin Åkerman H10B med anpassad kranarm, rotortilt, timmergrip, skopmonterad vibrationsutrustning samt laserutsättning.
  

 

Sidan producerad av AB Favory Design 2001