Svea Livgarde i Kungsängen, Stålboda
 

 
1

2

5

6
5
5
6
8
7
1
8
5

 
Arbetsgången
1 Bortschaktning av blymassor för källsortering och omhändertagande av miljöfarligt avfall.
2 Iordningställande av dränering i framkant.
3 Provtagning för ev. ytterligare schakt av blymassor samt borttransport.
4 Påfyllnad av massor samt avjämning och packning.
5 Utläggning av stenmjöl, avjämning i rätt lutning. Montering av jordspett samt avsyning av ytan för miljökulfångsentreprenör
6 Ev. rivning och komplettering av bländer, sarger m.m. av trämaterial.
7 Utläggning av granulat och gummiduk samt limning och justering utföres av Stapp AB
8 Miljökulfång och gummiduk på plats.
 
För närvarande pågår miljökulfång Vällinge i Norsborg.

Inom kort kommer vi att påbörja en ny entreprenad med miljökulfång på Rindö i skärgården.