Rolf Jonsson 08-562 815 77
Sycon Teknikkonsult Christer Ljungqvist 016-15 43 51
Svea Livgarde Mickael Löfberg 0705-32 83 40
Signhildsbergs Säteri Tom Slettengren 08-582 430 81
Skälsta Säteri Carl-Axel von Platen   070-528 22 33

Numera PNB
Lars Philipsson 070-33 55 600