1. Administration
support & samordning sker i samarbete med Aspidistra 
2. Elinstallationer
Tapper
Elservice
3.Utsättning
Hållbus Mätteknik

4. Databolaget
Ted Lidström

5. Bergssprängartjänst
    Dick Söderholm Janne Ramstedt
     Georg   Daniel

Sidan producerad av AB Favory Design 2001